שאלות נפוצות

אנחנו מאוד מעריכים את החרדים. יכולתם של החרדים להגדיר את עולם הערכים שלהם, ולהשיג כוח פוליטי כדי לממש את עולם הערכים הזה מעוררת השראה.

החרדים (הספרדים והאשכנזים כאחד) משחררים את הבנות והבנים שלהם מהמטלה המעיקה של השירות בשטחים, משום שהם סבורים שיש להם ייעוד חשוב יותר בחיים.

 

אנחנו חושבים בדיוק כמוהם: גם לצעירות ולצעירים שלנו יש משימות חשובות יותר מהשירות בשטחים.

 

ולכן אנחנו דורשים מנציגי הציבור החילונים להבטיח לנו הבטחת בחירות: להוציא את הצעירים החילונים מהשטחים.

אחרת – לא נצביע להם!

למה אתם טוענים שהחזקת השטחים בשלטון ישראל לא חשובה למתנחלים עצמם?

 

כי אם זה היה חשוב להם, הם לא היו פוטרים משירות צבאי חצי מכוחם:

את כל הבנות!

 

מה שיקרה זה שמי שיהיה לו מספיק חשוב להמשיך ולקיים את האחיזה בשטחים ואת ההתנחלויות יוכל להתנדב לשירות בשטחים.

בזמן הזה – צה”ל יַפְנה את הצעירות והצעירים החילונים למשימות אחרות, שעולות בקנה אחד עם עולם הערכים שלנו.  

מדינת ישראל וצה”ל מספיק חכמים ומספיק חזקים כדי למצוא פתרונות טובים ויעילים.

כפי שמדינת ישראל יודעת להגן על עצמה מאיומים מצפון מאז נסיגת צה”ל מלבנון – היא תדע להגן על עצמה בכל תרחיש צבאי ומדיני אפשרי.

כי יש בעיניהם ערך חשוב יותר, והוא אורח החיים הדתי. הם חוששים שאם הבנות שלהם יתגייסו, הן יהפכו לחילוניות.

כלומר אורח החיים המסורתי והחילוני – אורח החיים שלנו, של הורינו ושל ילדינו, כל כך בזוי ומתועב בעיניהם, עד שהם מעדיפים שלא להשקיע את כל הכוח בהחזקת השטחים, רק כדי שחס וחלילה הבנות שלהם לא יכירו את הילדים שלנו ולא יושפעו מהם.  

 

אם אורח החיים שלנו כל כך שלילי בעיניהם, שלא יצפו מאיתנו להגן על התנחלויות שעצם קיומן נוגד את השקפת עולמנו בדבר טובתה של ישראל.

אנחנו לא קוראים לסרבנות! אנחנו דורשים שינוי מדיניות בישראל!

 

כפי שקבוצות אחרות בישראל דואגות שבנותיהן ובניהן לא ישרתו בשטחים – אנחנו מבקשים השוואת תנאים:

 

צעיר חרדי או צעירה דתייה יכולים להצהיר שעולם הערכים שלהם נוגד את השירות בצבא, ולקבל פטור משירות בצבא הכולל שירות בשטחים. בניגוד אליהם, אנחנו, בנינו ובנותינו, נמשיך להיות מחויבים לשרת את מדינת ישראל בשירות צבאי בגבולות שמדינת ישראל החליטה לסמן.

 

אנו רואים בהחזקת השלטון הישראלי בגדה המערבית פגיעה במדינת ישראל ולא הגנה עליה. אין שום סיבה שצעירה או צעיר חילונים לא יוכלו להצהיר כי השירות בשטחים נוגד את עולם הערכים שלהם – ולקבל פטור מהשירות שָם.

השירות בשטחים נוגד את עולם הערכים שלנו: השירות בשטחים מחייב  פגיעה קשה ויומיומית באוכלוסייה אזרחית, מִיֶלד ועד זקן. חיילי צה”ל גורמים טראומות לאחרים, וחוזרים עם טראומות בעצמם.

כל זה בזמן שאחרים משחררים את עצמם מהמטלה המעיקה הזאת.

דילוג לתוכן